Среда, 23-08-2017, 00:22 | Вхід

Порядок подання та складання запиту

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень.

На виконання вимог зазначеного закону міський голова своїм розпорядженням призначив відповідальною особою з питань запитів на інформацію, розпорядником якої є міська рада.

Надання публічної інформації виконавчим комітетом міської ради здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Запит на інформацію повинен бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

Запит на отримання інформації складається в довільній формі. При цьому обов'язково вказується:

  • ім'я та прізвище (найменування) запитувача, поштова адреса або адреса електронної пошти, а також номер телефону;
  • опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назви, реквізити чи зміст документу, щодо якого зроблено запит);
  • підпис і дату;

Для оформлення інформаційного запиту

  • усно: тел.(05356) 3-33-77
  • письмово: м. Лохвиця, Лохвицького району, Полтавської області, вул.. Перемоги, 19 (на конверті вказати «Публічна інформація»)
  • факс: (05356) 3-33-77
  • електронна пошта: lohvitsa_miskrada@ukr.net

Зразок форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді додається.

Одержати бланки та замовити форму для подання інформаційного запиту можна в приміщення міської ради (другий поверх).