Понедельник, 25-09-2017, 09:54 | Вхід

Новини міста


Молодь переймається долею річки Суха Лохвиця

1 квітня на зустрічі з Лохвицьким міським головою Віктором  Радьком та секретарем міськради Тетяною Даценко побували учениця Лохвицької ЗОШ №2, авторка науково-дослідної роботи МАН України «Геоекологічний аналіз природокористування в долині річки Суха Лохвиця» Олена Бордун та її керівник, вчитель-методист Олена Чорнуха.
Увага учасників зустрічі була зосереджена навколо болючої для міста і району водної проблеми, зокрема ними була обговорена тема впливу людської діяльності на р. Суха Лохвиця, а також заходи по оздоровленню місцевої річкової артерії. Отож, не лише дорослі, а й свідома молодь разом вболівають за  подальшу долю нашої річки.
Нижче можна ознайомитися з тезами наукової роботи учениці 11 класу Олени Бордун, які, безперечно, варті уваги лохвичан, небайдужих до проблем екології. 

 

«Характерною рисою сучасного етапу розвитку людства є зростання антропогенних навантажень на природу. Охорона водних ресурсів являє собою комплексну проблему, що пов’язана з усіма галузями господарства.
Малі річки формують водні ресурси, гідрохімічний режим та якість води середніх та великих рік, створюють природні ландшафти великих територій. Але більшість малих річок відчувають вплив забруднення стічними водами промислових підприємств, сільськогосподарського виробництва, комунального господарства. Із року в рік в області збільшується кількість річок з докорінно зміненим режимом.
Старожили Лохвиці пам’ятають, що колись давно невеличка зараз річка Суха Лохвиця була не такою: і чистішою вода її була, і не такими зарослими були її береги. Так роки і люди (останні, мабуть, найбільше) зробили свою справу. Від минулої краси мало що залишилося, а в особливо посушливі роки Суха Лохвиця, бувало, майже пересихала.
Через недбалість і пряму безгосподарність річка Суха Лохвиця втратила роль природної дренажної системи і, як наслідок, у деяких місцях на прилеглих до неї площах значно змінився рівень ґрунтових вод, що призвело до погіршення якості земель із засоленням поверхневого шару і заболоченням.
Перспективним напрямком аналізу і комплексного вирішення екологічних проблем річки Суха Лохвиця є використання системного підходу, що дозволяє аналізувати екологічні наслідки впливу на природу в тісному зв’язку з організаційними структурами діяльності, включаючи управління і політику.
Збільшення антропогенного навантаження, тобто прямого або побічного впливу господарської діяльності, на басейн річки Суха Лохвиця призвів до перетворення природної системи в нову, природно-господарську. Отже, виникає необхідність розробити і здійснити заходи, які регулюють це навантаження, запобігають або послаблюють його негативну дію.
При написанні науково-дослідницької роботи «Геоекологічний аналіз природокористування в долині річки Суха Лохвиця» при Полтавському територіальному відділенні МАН України  секція географія та ландшафтознавство був проведений аналіз природних чинників формування ландшафтів річки Суха Лохвиця та проаналізовані наслідки природокористування.
Опрацювавши літературу, проаналізувавши природні чинники формування ландшафтів та екосистем, оцінивши особливості природокористування в долині річки Суха Лохвиця ми з’ясували, що роботи по збереженню водотоків, регулюванню їх стоку, берегоукріпленню, протиерозійні заходи необхідно продовжити.
Серед першочергових завдань можна виділити :

  1. Продовження робіт по розчищенню річки Суха Лохвиця у нижній течії.
  2. Поглиблення дна у нижній течії річки з вилученням надлишку фітомаси.
  3. Поєднання агротехнічних заходів із заходами тривалої дії – захисними лісонасадженнями і будівництвом гідротехнічних сполук.
  4. Створення у нижній течії річки  між м. Лохвиця та с. Млини  лісових або чагарникових насаджень для регулювання сніговідведення та запобігання ерозійним розливам.
  5. Контроль господарської діяльності у басейні річки місцевими органами виконавчої влади згідно з чинним законодавством, участь у цьому громадськості.
  6. Нормування (обмеження) випасу худоби і птиці у річковій долині.

Проведені дослідження показали, що основними шляхами вирішення проблеми запобігання замуленню річки є розробка комплексу заходів, спрямованих на регулювання поверхневого стоку і боротьбу з водною ерозією на водозборі і на прилеглих до річки схилах:
1. Глибока зяблева оранка на 27-35 см: звичайна оранка, оранка з ґрунтопоглиблювачем або без оберту шару грунту, при цьому треба проводити снігозатримування.
2. Регулювання поверхневого стоку лісовими смугами, які посилюються найпростішими гідротехнічними спорудами.
3. Застосування на схилах, що оточують водойму, ґрунтозахисних сівозмін.
4. Регулювання скиду не поглиненого поверхневого стоку з метою зменшення змиву ґрунтів.
5. Закріплення вершин ярів в поєднанні з їх залісненням.
Кожна річка як складова частина живої природи має свої особливості і потребує індивідуального підходу до вивчення, а тим більше проведення будь-якої господарської діяльності в її басейні. Від того, з якою мірою відповідальності людина буде ставитися до цієї роботи, залежить життя і здоров’я нинішнього та прийдешніх поколінь».