37200 ПОЛТАВСЬКА ОБЛ. М. ЛОХВИЦЯ ВУЛ. ПЕРЕМОГИ 19  phone+38(05356)3-18-49 email LOHVITSA_MISKRADA@UKR.NET

Порядок подання та складання запиту

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень.

На виконання вимог зазначеного закону міський голова своїм розпорядженням призначив відповідальною особою з питань запитів на інформацію, розпорядником якої є міська рада, Давиденко Євдокію Йосипівну – начальника загального відділу виконавчого комітету.

Надання публічної інформації виконавчим комітетом міської ради здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Запит на інформацію повинен бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

Запит на отримання інформації складається в довільній формі. При цьому обов'язково вказується:

  • ім'я та прізвище (найменування) запитувача, поштова адреса або адреса електронної пошти, а також номер телефону;
  • опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назви, реквізити чи зміст документу, щодо якого зроблено запит);
  • підпис і дату;

Для оформлення інформаційного запиту

Зразок форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді додається.

Одержати бланки та замовити форму для подання інформаційного запиту можна в приміщення міської ради, приймальня (другий поверх).