37200 ПОЛТАВСЬКА ОБЛ. М. ЛОХВИЦЯ ВУЛ. ПЕРЕМОГИ 19  phone+38(05356)3-18-49 email LOHVITSA_MISKRADA@UKR.NET

Генеральний план міста Лохвиця

Основне креслення

Лохвиця

Генеральний план міста Лохвиці Лохвицького району Полтавської області виконується на замовлення Лохвицької міської ради.

Попередній генплан був розроблений інститутом «УКРМІСЬКБУДПРОЕКТ» м. Харків у 1991 році з розрахунковим строком на 2010 рік, першою чергою на 1995 рік і використовувався 23 роки.    

Необхідність виконання генплану виникла через наявність змін у законодавчій та нормативній базі. Принципових змін масштабів, напрямків та характеру розвитку складових населеного пункту, структури господарського комплексу міста, змін демографічного складу.

Генплан виконується для забезпечення безперервності планування використання територій міста.

Генеральний план населеного пункту – містобудівна документація, яка визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту. Затверджений генеральний план є головним містобудівним документом, обов'язковим для усіх організацій, які здійснюють проектування та будівництво на території міста. Статтею 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності" обумовлена сфера застосування генерального плану міста.

Генеральним планом міста визначаються:

потреби в територіях для забудови та іншого використання;

потреби у зміні межі населеного пункту, черговість та пріоритетність забудови та іншого використання територій;

межі функціональних зон, пріоритетні та допустимі види використання та забудови територій;

планувальна структура та просторова композиція забудови населеного пункту;

загальний стан довкілля міста, основні фактори його формування, містобудівні заходи щодо поліпшення екологічного і санітарно-гігієнічного стану;

території, які мають будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання;

інші вимоги, визначені державними будівельними нормами.                        

Генеральний план міста є основним планувальним документом, який встановлює в інтересах населення та з врахуванням державних завдань напрямки і межі територіального розвитку населеного пункту, функціональне призначення і будівельне зонування території, містить принципові рішення щодо розміщення об’єктів загальноміського значення, організації вуличної мережі і вуличного руху, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони природи та історико – культурної спадщини, черговості освоєння території.

Розробка і реалізація генеральних планів повинна відповідати принципу безперервності планування, проектування та будівництва на території міста.

Основні показники генерального плану розраховані на строк 15 років. На більш віддалений період у складі генерального плану повинні розроблятися прогнози територіального розвитку міста.

Розробка і реалізація генеральних планів повинна відповідати принципу безперервності планування, проектування та будівництва на території міста.

У генеральному плані враховані методичні рекомендації інститутів "Діпромісто", "Київ НДІ Містобудування", Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України.

Під час розробки генерального плану використані та враховані:

  • Схема планування території Полтавської області (2013 р.);
  • Проект районного планування Лохвицького району Полтавської області. 1990р.

При виконанні генплану враховані програми розвитку та проектні матеріали, розроблені раніше, а саме:

  1. “Загальнодержавна програма розвитку малих міст”, затверджена Законом України від 4 березня 2004 року № 1580-IV.
  2.  Генеральний план м. Лохвиці виконаний з використанням топографо – геодезичного знімання 2014 р., наданого замовником.

2. Територіальний розвиток населеного пункту для розселення.

В коригуванні генерального плану на розрахунковий строк прогозоване зростання чисельності населення міста Лохвиця до 15,0 тис. мешканців.

Прогнозована середня забезпеченість загальною площею житла на одну людину на розрахунковий строк передбачає зростання на 13,1 м² (до 35 м²/люд), порівняно з існуючою на віхідний рік 21,9 м²/люд.

В генеральном плані враховані потреби в додаткових площах житла для заміни будинків, які необхідно винести за межі санитарно-захисних зон підприємств потрапляють під знесення при реконструкції з розширенням магістральних вулиць, знаходяться в прибрежно-захисної смузі речок.

На розрахунковий строк в центрі міста передбачене розміщення малоповерхової та середньої поверховості житлової забудови, але основним типом житлової забудови визначена садибна забудова з ділянками згідно норм в межах 1000 м², яка має найвищу місткість території.

Обсяги нового житлового будівництва на розрахунковий строк складають 298,838 тис.м² загальної площі, для розміщення якої необхідно додаткових 161,5441 га.

Для розселення прогнозованої чисельності населення, генеральним планом передбачається реконструкція забудови для розвитку центра з заміною ділянок садибної і нерентабельної багатоквартирної забудови на високощільну житлову забудову з вбудовано-прибудованими об’єктами обслуговування. Такий ефективний напрямок територіального розвитку надає можливість ефективно використовувати землі центральної частини міста.

На засадах безперевності розвитку міста за генпланом, для розміщення проектованого населення, генпланом було враховано також частину земельних ділянок, зарезервовану згідно пропозицій попереднього генлану під садибну забудову. Пропонується розвиток садибної житлової забудови: на вільних внутрішньоквартальних територіях та вільних територіях сходу, півночі, заходу, південного заходу. Загалом – 1310 ділянок з можливою площею садиб 0,08 – 0,1 га.

Для поліпшення умов розселення прогнозованого населення на розрахунковий строк, за погодженням з місцевими органами влади, генпланом запропоновані до винесення на новий майданчик підприємства, які потребують створення санітарно-захисних зон радіусом 300-1000 м, як альтернативне рішення щодо винесення цілих районів житлової забудови, які на сьогодні знаходяться в цих зонах. Підприємство з найбільшою санітарно-захистної зоною запропоновано винести за межі міста, інші-зосередити поблизу існуючого промислового району в нових межах, з нормативними відстанями від територій житлових кварталів, з урахуванням умов забезпечення нормативних вимог захисту від забруднення територій. На розрахунковий строк для розвитку промисловості, яке потребуєт додаткових території, передбачається розширення промислової південно-східної зони міста.

Вимогами забезпечення нормативної транспортої доступності для місць розселення прогнозованого населення в межах міста, відокремлення магістральних вулиць для вантажного та транзитного транспорту від місць проживання та зменшення забруднюючого впливу на житлову забудову, пропонується реконструкція вулично-магістральної мережі, яка включає реконструкцію існуючих та будівництво нових вулиць, спорудження окружної дороги з північно-західної сторони міста та винесення транзитного важковагового транспорту з центру міста. Створення проектованої мережі магістральних вулиць спрямоване на поліпшення транспортного обслуговування, упорядкування руху транспортних потоків, забезпечення зручних транспортних зв’язків промислових та житлових районів з центром міста, підприємствами зовнішнього транспорту, забезпечення пропуску вантажних потоків в обхід житлових масивів та покращення екологічних умов прилеглої забудови.

Сучасні вимоги до інженерної інфраструктури, що забезпечує умови розселення прогнозованої чисельності населення, потребують додаткових територій для об’єктів інфраструктури - очисних споруд каналізації, водозаборів з охороними зонами І, ІІ пояса, споруд газопостачання, магістральних мереж. Необхідні площі яких враховані в генеральному плані.

3. Планувальна структура, функціональне зонування.

Генеральним планом Лохвиці передбачено продовжити перетворення сформованої радіальної структури в незамкнуту радіально-кільцеву, у якій підвищується значення зв'язків, що сходяться до центру. Для зв'язку цих частин міста генеральним планом передбачається створення магістралей загальноміського значення.

Зони житлової забудови, ценри, підцентри обслуговування:

Розвиток територій житлових кварталів в першу чергу складається: з освоєння вільних від забудови ділянок, в основному земель під тимчасовими городами та ріллею, з формуванням необхідної кількості садибної забудови при переміщенні існуючих ділянок, із санітарно-захисних зонах діючих підприємств; у зв’зку з визначеними охоронними зонами водних ресурсів та дотриманням вимог по їх захисту; з визначених червоних ліній для зміни територій магістральних та житлових вулиць; в зв’язку з рішенням по подальшій експлуатації ділянок кладовищ. Території для садибної забудови планується під освоєння на півночі, сході та в південно-західній частині міста. Згідно з Земельним Кодексом України та існуючих норм виділення земельних ділянок під садибну забудову для нових житлових кварталів площею   1000 кв.м. На всіх етапах формування нових житлових кварталів їх доповнює розвиток інфраструктури обслуговування і поява нових підцентрів для забезпечення нормативної доступності до них жителів.

Генпланом пропонується поступова реконструкція загальноміського центру вздовж вулиць Героїв України і Перемоги з розвитком багатоквартирної середньоповерхової житлової забудови. Існуюча площа громадського центру становить 18,0 га, що відповідає вимогам ДБН 360-92**. Крім об’єктів культурно-побутового обслуговування у складі громадських центрів, генпланом пропоноване розміщення вбудовано-прибудованих об’єктів в житлові будинки, як продовження впорядкування високощільної сучасної забудови та поступова реконструкція центральних кварталів з обмеженнями згідно історико-архітектурного опорного плану.

Сформовані підцентри в кварталах садибної забудови. Пропоновані місця визначалися з урахуванням зонування території, розрахунків нормативної потреби та радіусів обслуговування населення. Загальноміські об’єкти передбачені містькістью, яка враховує обслуговування мешканців району та обслуговування зони розселення. Згідно державної програми розвітку малих населених пунктів в генплані враховані нормативні потреби райну в спеціалізованому житлі для людей похилого віку, людей з особливимі потребами, інших медичних та соціальних закладів. Враховані потреби в розширені мережі спортивних, оздоровчих та культурних закладів для всіх вікових груп населення. Проектовані позашкільні заклади для дітей визначені за умови обслуговування прилеглих сіл.

Заклади періодичного та епізодичного використання: адміністративно-господарські та громадські установи, заклади охорони здоров’я, об'єкти торгівлі та громадського харчування розташовані у загальноміському центрі по вул. Героїв України і Незалежності, та в громадських підцентрах по вул. Садова, Котляревського. Об'єкти загальноміського значення: лікарня, позашкільні заклади, стадіони, культурно-розважальні комплекси, пральні та хімчистки розташовані на спеціально визначених територіях. Заклади повсякденного обслуговування: дитячі ясла-садки, загальноосвітні школи, підприємства торгівлі, соцкультпобуту розташовані наближено до житлової забудови. В районах нової проектованої житлової забудови передбачається розміщення комплексів об’єктів обслуговування повсякденного попиту, які складаються з дитсадка та початкової школи, спортивних закладів, амбулаторії, торгівельних об’єктів та закладів дозвілля.

Зелені зони загального користування:

Основні та загально доступні для відпочинку парки в центрі – парк Перемоги та сквер «Героям України». Інших зон з ділянками зелених насаджень для відпочинку не має. Генпланом пропонуються додаткові пощі зелених насаджень загального користування площею 9,0 га..

Водні поверхні:

Водні поверхневі ресурси міста складаються з водного басейну р. Суха Лохвиця та поверхневих вод ставків, що розміщені в різних частинах міста. Ріка Суха Лохвиця є вододілом між високими її пінічним лівим і східним правим берегами та помірно невисоким правим берегом в західній частині міста.      

Водойми на території міста згідно генплану пропонується очистити, озеленити береги та винести з прибережно захисної смуги всі промислові та житлові об’єкти. За межами міста розчистка русла проводиться до впадіння р. Суха Лохвиця в р. Сула. Прибережно захисні смуги встановлені по обидва береги річок та навколо водойм уздовж урізу води (у меженний період) шириною 25 метрів для малих річок, таких як Сулиця, ставків площею менше 3 гектарів, для середніх річок, таких як Суха Лохвиця, ставків площею більше 3 гектарів – 50 метрів.  

При розчистці річки в межах міста Лохвиця на лівому та правому березі передбачається підготовка території під пляжів, які покриваються піском.

Зони промислових районів:

Генеральним планом пропонується подальше формування промислової і комунальної зони на півночі міста та розвиток сільськогосподарського виробництва на півдні міста. Пропонується винести з зони житлової забудови невеликі деревообробні виробничі цехи з вул. Садова, Котляревського, Олега Коваленка для створення комплексної ділянки по вул. Героїв України, в зв’зку з їх впливом на забруднення повітряного басейну, грунтів та шумового дискомфорту. Пропонується, як перспективне рішення, з метою відновлення роботи, перепрофілювання технологічного процесу цегельного заводу від виробництва цегли до інших виробів технічної кераміки. Пропонується розвиток виробництва будівельних матеріалів на базі існуючих територій   ТОВ «Лохвицька ПМК» і ТОВ «Сула - Агробуд» по вул. Героїв України для потреб району.

Пропонуєтся створення центрів сільськогосподарського виробництва на півдні (птахівництво), сільгосптехніка і мінеральні добрива, а також на заході міста – розвиток молочно-товарного виробництва і господарської дільниці для сільгосптехніки. Для подальшого перспективного розвитку сільськогосподарського виробництва передбачено відновлення ділянки на півночі міста для складування продукції і переробного виробництва.

Зона магістральних вулиць та транспорту:

Створення проектованої мережі магістральних вулиць спрямоване на поліпшення транспортного обслуговування, упорядкування руху транспортних потоків, забезпечення зручних транспортних зв’язків промислових та житлових районів з центром міста, підприємствами зовнішнього транспорту, забезпечення пропуску вантажних потоків в обхід житлових масивів та покращення екологічних умов прилеглої забудови.

Пропоновані заходи безпеки руху:

– спорудження окружної дороги з південного-сходу міста за проектом розробленим ДП «Полтавський облавтодор» та винесення транзитного транспорту з центру міста;

– спорудження окружної дороги з північно-західної сторони міста та винесення транзитного важковагового транспорту з центру міста;

– реконструкція магістральних вулиць до нормативної ширини в межах червоних ліній та з нормативними елементами поперечника для транспорту та пішоходів;

– проектування на вулицях доріжок для велосипедів та колясок;

– виділення магістральної вулиці для переважного руху вантажних автомобілів.

З розвитком існуючих промислових підприємств, будівництвом нових житлових кварталів, організацією місць відпочинку та реконструкцією магістральних вулиць розвиватиметься і мережа громадського транспорту. Введення нових маршрутів і збільшення кількості рухомого складу сприятиме зменшенню інтервалів руху громадського транспорту.

Пріоритет надається багатоповерховим гаражам чи автостоянкам – це вища екологічна безпека, менші площі земельних ділянок, можливість розташування великої кількості автомобілів на невеликій ділянці, зручність.

У місті Лохвиця діє три АЗС, що повністю забезпечують необхідну потребу автомобілів в пальному на даний час. На розрахунковий строк пропонується збільшення кількості АЗС на проектованих магістральних вулицях поблизу виїздів з території міста.

4. Головні техніко-економічні показники генерального плану міста Лохвиці.

Ч.ч

Показники

Одиниця виміру

Існуючий

стан

2014 рік

Розрахунковий

строк

2029 рік

1

2

3

4

5

1

Населення

тис. осіб.

11,89

15,00

 

2

Територія в межах населеного пункту, всього:

га

1492,7`

1613,0573

 

у т.ч.: житлової забудови, всього

га

102,6045`

161,5441

Садибної

га

96,8006

151,48

Багатоквартирна

га

5,8039

10,0641

Громадська забудова, всього

га

36,0250`

42,6729

Виробничої, всього

га

27,9533`

59,0603

Комунальної, всього

га

21,4200`

26,132

Складської, всього

га

0,9146`

0,9146

Транспортної інфраструктури, всього

га

178,1357`

223,0007

у т.ч. вулично-дорожньої мережі

га

170,0752

214,9402

зовнішнього транспорту

га

8,0605

8,0605

Ландшафтно-рекреаційної та озелененої, всього

га

113,8`

123,6554

у т.ч. загального користування

га

50,5

60,0554

лісів

га

63,6

63,6

 

Природно-заповідного фонду, всього

га

51,05`

51,05

Водних поверхонь

га

43,1`

46,9

Сількогосподарських угідь

га

859,6`

754,6585

Інші території

га

58,0969`

126,2688

 

3

 

Житловий фонд, всього

тис.м2

кількість

квартир

260,362

3363

559,200

4474

у тому числі непридатний

–//–

Розподіл житлового фонду по видах забудови:

Садибна

–//–

204,197

2378

370,750

2966

Багатоквартирна

–//–

56,219

985

188,450

1508

 

Середня забезпеченість населення загальною площею

м2/люд.

21,9

35

1

2

3

4

5

 

Вибуття житлового фонду, всього

Непридатного

тис. м2

Придатного у зв’язку з реконструкцією

тис. м2

 

4

Нове житлове будівництво, всього

тис.м2

кількість

квартир

Одноквартирне садибне

–//–

166,553*

1211

Багатоквартирна

–//–

132,231*

539

5

Об’єкти громадського обслуговування:

 

 

 

Дитячі дошкільні заклади, всього

тис. місць

0,397

0,637

Загальноосвітні школи, всього

тис. місць

1,842

1,842

Лікарні, всього

тис. ліжок

0,400

0,400

Поліклініки, всього

тис. від-відувань за зміну

0,500

0,500

Амбулаторії, всього

–//–

0,200

0,360

пожежне депо, всього

Об’єкт/ пожежних атомобілів

4

4

6

Вулично-дорожня мережа та транспорт населеного пункту

Довжина вулиць і доріг, всього

км

85,155

110,08

у т. ч. для міських магістралей загальноміського значення:

км

5,65

11,99

для міських магістралей районного значення

км

9,170

Щільність вулиць і доріг, всього

км/км2

5,7

6,47

у т. ч. для міських магістралей загальноміського значення:

–//–

0,38

0,70

для міських магістралей районного значення

–//–

0,54

Довжина подвійного шляху ліній міського пасажирского транспорту, всього

км

33,2

у т.ч. автобуса

–//–

33,2

Щільність мережі наземного пасажирського транспорту

км/км2

1,95

1

2

3

4

5

Загальний рівень автомобілізації

маш. на 1

тис.чол.

125

395

у т.ч. рівень автомобілізації легкового автомобільного транспорту

–//–

105

355

 

Кількість місць постійного зберігання автомобілів (за складом парку та видами зберігання-гаражі, відкриті автостоянки)

машино-місць

526

1510

Легкових автомобілів, всього

в т.ч. за видами зберігання:

машино-

місць

80

960

Відкриті автостоянки

–//–

30

550

Одноповерхові гаражі

–//–

50

410

7

Інженерне забезпечення

 

Водопостачання

Сумарний відпуск води (всього)

тис.м3/ добу

0,950

2,500

Потужність головних споруд водопроводу

–//–

1,500

2,500

 

Каналізація

 

Загальне надходження стічних вод

тис.м3

на добу

0,500

2,000

Сумарна потужність очисних споруд

–//–

0,600

2,000

 

Електропостачання

Сумарне споживання електроенергії

тис.кВт х год./ рік

25000,0

31500,0

Потужність джерел покриття електронавантажень

тис.кВт

8114,4

10520,5

 

Теплопостачання

Потужність централізованих джерел тепла, всього

МВт

Подача тепла, всього

–//–

 

Газопостачання

Споживання газу, всього

млн. м3

на рік

8,0

13,2

8

Інженерна підготовка та захист території.

Захист території від затоплення:

Площа

га

Протяжність захисних споруд

км

0,9

Намив, підсипання території

га

11,95

1

2

3

4

5

берегоукріплення

–//–

Пониження рівня ґрунтових вод

–//–

Регулювання русел рік/водойм

км/га

3,94/5,58

Протиерозійні, протизсувні, протикастрові заходи

га

Освоєння за торфованих і заболочених територій

–//–

4,54

Освоєння територій із іншими складними умовами:

–//–

протипросадні заходи;

–//–

Сейсмічностью 7 балів і більше

–//–

Дощова каналізація

км

2,5

Очисні споруди дощової каналізації

одиниць

9

Санітарне очищення території

Обсяги твердих побутових відходів, всього

тис.т/рік

3,57

4,5

Сміттєпереробні заводи

**

Кількість

одиниць

Потужність загальна

тис.т/ за рік

Полігони

Кількість

одиниць

1

1

Площа

га

1,65

4,18

Звалища

Кількість

одиниць

Площа

га

Примітки:

  • ` використані показники представлені у формі №6 - зем.
  • * в кількість враховані житлові ділянки які пропонуються для перенесення, що  

           знаходяться в санітарних, прибрежно захисних .

  • ** на перспективу пропонується участь міста в спорудженні міжрайонного заводу

переробки сміття.